Sentralt i Oslo, Bred erfaring, Personlige, Engasjerte, Fleksible

Firmaet ble stiftet 1.1.1991, og inngikk i 1995 et kontorfellesskap med advokat Thomas Olsen. Vi driver juridisk tjenesteyting hovedsakelig rettet mot privatmarkedet. Vi påtar oss oppdrag innenfor de fleste områder som privatpersoner blir berørt av, og har et bredt erfaringsmateriale å bygge på.


Vi tar også imot oppdrag innenfor utvalgte områder for det offentlige og for næringslivet, spesielt nevnes problemstillinger knyttet til lov om offentlige anskaffelser, konkursspørsmål, firmaetableringer m.m. />Du er velkommen til å ta kontakt skriftlig eller muntlig. Innledende kontakt vil være uforpliktende.GjeldsordningsrettTrygderettStrafferettUtlendingsrettBarnefordelingBistandsrettErstatningsrettArv/SkifterettGjeldsordningsrettHelse/TrygderettStrafferettUtlendingsrettBarnefordelingBistandsrettErstatningsrettArv/SkifterettGjeldsordningsrettTrygderettStrafferettUtlendingsrettBarnefordelingBistandsrettErstatningsrettArv/Skifterett
Advokat Øystein Haugland

Advokat Steinar Haveraaen Glimsholt

Advokat Snorre Torgrimsby


Kontaktinformasjon

Adresse:   Skippergata 33
0154 Oslo 
  
Telefon: 24 14 45 50
Faks:  24 14 45 51
E-post:  firmapost@hauglandco.no

 
 
 
Advokatfirmaet Haugland & CO ANS Advokatfirmaet Haugland & CO ANS firmapost@hauglandco.no Søk Sidekart