Tel: 24 14 45 50
 
 
 

betalingsforetak

HAWALA BANKING – KONSESJON FOR BETALINGSVIRKSOMHET

Betalingsformidling er underlagt konsesjon i h t finansieringsvirksomhetsloven. Hawala er et betalingssystem som innebærer rask overføring av penger til steder i verden hvor det ikke finnes alminnelig fungerende bankvesen, eller hvor dette er upålitelig. Betydelige pengebeløp overføres i dag av foretak som ikke har konsesjon. Myndighetene er opptatt av å få kontroll over markedet slik at ulovlig virksomhet opphører samtidig som det legges til rette for at foretak som driver med konsesjon skal kunne drive best mulig. Man innser viktigheten av at det skal være mulig å overføre penger til områder hvor det ikke er mulig å bruke alminnelige banktjenester. Behovet for pengeoverføringer kan være knyttet til forsørgelse av personer bosatt i utlandet, handelsvirksomhet og andre formål.

Vi har erfaring med å bistå betalingsforetak med søknad om nødvendig konsesjon, herunder utarbeide hvitvasking og terrorfinansieringsregelverk og internkontrollregelverk.

Skriv ut
 
 
 
 
 
Advokatfirmaet Haugland & CO ANS Advokatfirmaet Haugland & CO ANS firmapost@hauglandco.no Søk Sidekart