Tel: 24 14 45 50
 
 
 

Helserett

Vårt firma har særlig spesialisert seg på helserett i sin alminnelighet og i særlig
grad psykisk helsevern (TPH). Vi har lang erfaring i å bistå pasienter i klagesaker for kontrollkommisjonene og også prosedere saker etter psykisk helsevernloven for domstolene. Hovedsakelig består bistanden i å støtte pasientens krav om utskrivning, men også tilstøtende problemstillinger som krav om erstatning for feilbehandling
og krav om forsvarlig behandling er sentrale problemstillinger vi arbeider med.

Bistanden omfatter også pårørende til psykisk syke. Det meste av arbeidet innenfor området dekkes av fri rettshjelp. Flere av våre advokater møter regelmessig i straffesaker og helsevernsaker. Vi har således opparbeidet oss en ekspertise i saker hvor disse to rettsområder møtes.

Vi møter regelmessig for kontrollkommisjonene i Oslo–området, men dekker også i nødvendig grad etterspørsel fra det sentrale Østlandsområdet.

Nøkkelord; Helserett - advokat - Oslo

Skriv ut
 
 
 
 
 
Advokatfirmaet Haugland & CO ANS Advokatfirmaet Haugland & CO ANS firmapost@hauglandco.no Søk Sidekart