Tel: 24 14 45 50
 
 
 

Erstatningsrett

Synspunktet om at en som har lidt skade skal ha erstatning står stadig sterkere i norsk rett. De tre store gruppene innenfor personskadefeltet, er de trafikkskadde, personer som er påført skader under behandling i helsevesenet og personer som har vært utsatt for vold. Man har krav på full erstatning og et spørsmål som går igjen er ”hva er full erstatning”. Konkret får man et tilbud om skadeoppgjør fra et forsikringsselskap og spør seg selv er dette et godt tilbud? I praksis reiser det seg også en hel rekke andre spørsmål innenfor erstatningsretten slik som årsakssammenheng, avkortning som følge av uaktsomhet og skadebegrensningsplikt. Vi har lang erfaring i å ivareta erstatningssøkende interesser og tar gjerne imot din henvendelse.


Nøkkelord; Erstatningsrett, advokat, Oslo

Skriv ut
 
 
 
 
 
Advokatfirmaet Haugland & CO ANS Advokatfirmaet Haugland & CO ANS firmapost@hauglandco.no Søk Sidekart