Tel: 24 14 45 50
 
 
 

Barnefordeling

Dette er et rettsområde som handler om å finne den for barnet beste omsorgsløsning ved et samlivsbrudd. Det stilles store krav til personlige ressurser hos de involverte, både fornuft og følelser. Advokatens oppgave vil i første rekke være å veilede klienten i hvordan domstolene vekter de forskjellige hensyn og hvilke løsninger som kan være realistiske å legge opp til.

Det vil ofte, men ikke alltid være av verdi for partene i en barnefordelingssak å finne løsninger hvor det ikke er tapere og vinnere. Advokaten vil da ofte ha en bufferrolle i forhandlingene i tillegg til rollen som fagmann. Noen ganger kan det være dramatikk med frykt for barnebortføring, omsorgssvikt, osv. I så fall vil advokatbistanden måtte tilpasses denne situasjonen. Vi har lang erfaring med dette krevende rettsområdet og tar gjerne imot din henvendelse. Barnefordeling er et prioritert rettshjelpområde, dvs at det ytes fri rettshjelp med behovsprøving.

Nøkkelord; Barnefordeling, advokat, Oslo

Skriv ut
 
 
 
 
 
Advokatfirmaet Haugland & CO ANS Advokatfirmaet Haugland & CO ANS firmapost@hauglandco.no Søk Sidekart