Tel: 24 14 45 50
 
 
 
 
  

Advokat Øystein Haugland


Advokat Øystein Haugland tok juridisk embetseksamen i 1983 og har etter to års praksis som advokatfullmektig, praktisert som advokat siden 1986.

Han tar oppdrag innenfor områdene arv- familie- og skifterett, husleierett, arbeidsrett og strafferett. Han har mangeårig erfaring med gjeldsordninger, både i egenskap av medhjelper for Namsmyndighetene, men også i utenrettslige gjeldsordninger. Videre har han bred erfaring i utlendingsrett, og problemstillinger tilknyttet lov om psykisk helsevern, samt pasientrettighetsloven. Han påtar seg også oppdrag omhandlende rettigheter og plikter knyttet til lov om offentlige anskaffelser, spørsmål rundt konkurser og akkorder m.m.
 
Endelig nevnes oppdrag med garantiansvar ved eiendomsoverdragelser.

Telefon (+47) 24144550
Mobil (+47) 91579605
E-post oystein.haugland@hauglandco.no
    

Skriv ut
 
 
 
 
 
Advokatfirmaet Haugland & CO ANS Advokatfirmaet Haugland & CO ANS firmapost@hauglandco.no Søk Sidekart