Tel: 24 14 45 50
 
 
 

Volds- og mishandlingssaker

Den fornærmedes rettigheter i volds- og mishandlingssakerer gjennom lovgivning styrket i den senere tid, herunder i forhold til å la seg bistå av advokat. Ofte er kostnadene med bistanden dekket av det offentlige, eller at overgriper kan holdes ansvarlig for utgifter.

Viktig assistanse for den fornærmede vil være å bli orientert om rettigheter og plikter, forfølge eventuelle straffbare forhold, samt eventuelt å fremme erstatningskrav fra overgriper eller det offentlige.

Advokatfirmaet Haugland & Co. har gjennom flere år ydet bistand innenfor dette området, og også prosedert en rekke erstatningssaker, og ellers bistått med sikring av den fornærmede.

Du vil finne nærmere veiledning innenfor volds- og mishandlingssaker nedenfor:
Nøkkelord; Voldssaker,  mishandlingssaker, advokat, Oslo 
 
 
 
 
 
 
 
Skriv ut
 
 
 
 
 
Advokatfirmaet Haugland & CO ANS Advokatfirmaet Haugland & CO ANS firmapost@hauglandco.no Søk Sidekart