Tel: 24 14 45 50
 
 
 

Husleierett

Som leietager av husrom og lokaler er man særskilt vernet gjennom reglene i husleieloven. Det er et omfattende regelverk som detaljregulerer en rekke spørsmål. Både utleiere og leietagere vil ha behov for rådgivning i spørsmål som oppsigelse, utkastelse, vedlikeholdsplikt, leieprisregulering m.v. Vi tar imot oppdrag både fra leietagere og utleiere. Vi holder til sentralt i Oslo i umiddelbar nærhet til Jernbanetorget.


Nøkkelord; Husleierett, advokatfirma, Oslo, sentrum, advokat Oslo

Skriv ut
 
 
 
 
 
Advokatfirmaet Haugland & CO ANS Advokatfirmaet Haugland & CO ANS firmapost@hauglandco.no Søk Sidekart