Tel: 24 14 45 50
 
 
 

Arbeidsrett / Oslo

Svært mange vil i løpet av sin yrkeskarriere få behov for rådgivning i arbeidsrettslige spørsmål. Dette gjelder i første rekke dem som mottar oppsigelse og avskjed, men det er også en rekke andre spørsmål som berører stillingsvernet, for eksempel en arbeidsgivers adgang til å benytte seg av vikarer til ”etter behov”. Vi bistår med rådgivning både til arbeidsgivere og arbeidstagere. Arbeidsrett er et prioritert område i rettshjelpsloven. For dem som fyller vilkårene utfører vi arbeid på rettshjelplovens betingelser og satser.

Nøkkelord, Arbeidsrett, advokat, Oslo, advokatfirma, sentrum

Skriv ut
 
 
 
 
 
Advokatfirmaet Haugland & CO ANS Advokatfirmaet Haugland & CO ANS firmapost@hauglandco.no Søk Sidekart