Tel: 24 14 45 50
 
 
 

Offentlige anskaffelser

Et meget betydelig marked for varer og tjenester berøres av de konkurranseregulerende bestemmelser som skal sikre at offentlige anskaffelser skjer til markedets laveste pris. Regelverket skal også sikre rettferdige konkurransevilkår blant tilbyderne av varer og tjenester til det offentlige. Tilbydere som mener seg utsatt for uriktige avgjørelser har et eget klageorgan, KOFA å henvende seg til. Vi bistår med utforming av klager og andre spørsmål som berører rettsområdet. Vi holder til sentralt i Oslo i umiddelbar nærhet til Jernbanetorget
Skriv ut
 
 
 
 
 
Advokatfirmaet Haugland & CO ANS Advokatfirmaet Haugland & CO ANS firmapost@hauglandco.no Søk Sidekart