Tel: 24 14 45 50
 
 
 

Tvangsfullbyrdelse

Såfremt du ikke har betalt regningene i rett tid, vil du vanligvis få en purring og varsel om inkasso. Skal en kreditor kunne kreve inn pengene via lønnstrekk eller ta sikkerhet i eiendeler, kreves det et tvangsgrunnlag. Ofte skjer dette ved at saken bringes inn for forliksrådet. Dette medfører ekstra omkostninger for skyldner hvis kreditor får medhold.

Tvangsfullbyrdelse og innkreving

En kreditor/inkassoselskap kan ikke selv tvangsinnkreve pengene, men må sende saken til namsfogden som vurderer hvorvidt det er grunnlag for å legge ned lønnstrekk m.v. I tillegg er enkelte offentlige etater særnamsfogd og kan kreve inn utestående beløp selv. Dette gjelder bl.a skattefodgen, Statens Innkrevingssentral og innkrevingssentralen til NAV.


Mange opplever at det blir trukket mer enn det man har krav på å få beholde til eget underhold. Dette skyldes at den alminnelige namsfogden og særnamsfogdene ikke har noen utveksling av opplysninger i slike saker. Det kan således være lagt ned flere trekk som samlet overstiger det som det er grunnlag for.

Vi kan ta en gjennomgang av din økonomiske situasjon og eventuelt påklage utleggstrekkene. Haugland & Co har lang erfaring innen tvangsfullbyrdelse - ta kontakt.

Nøkkelord; Tvangsfullbyrdelse, Advokat, Oslo

 
Skriv ut
 
 
 
 
 
Advokatfirmaet Haugland & CO ANS Advokatfirmaet Haugland & CO ANS firmapost@hauglandco.no Søk Sidekart