Tel: 24 14 45 50
 
 
 

Gjeldsordning - Gjeldsordningsrett

Bl.a som en følge av kraftig nedgang i boligprisene på slutten av 1980- og begynnelsen av 1990-tallet, vedtok Stortinget gjeldsordningsloven. Denne trådte i kraft 1. januar 1993. Selv om gjeldsproblemene som oppstod i kjølevannet av forrige finanskrise nå er behandlet, har det vist seg at det fortsatt er et stort behov for gjeldsrådgivning og gjeldsordning. Noen ganger skyldes dette gjeld etter egen næringsvirksomhet, manglede oversikt over egen økonomi eller spilleavhengighet. I andre tilfeller er det samlivsbrudd og/eller arbeidsledighet som er årsaken til at gjeldsproblemene har oppstått.

Vårt firma har siden 1994 hatt mange gjeldsordningsoppdrag fra namsfogdene på Romerike, Follo og Oslo hvort vi har bistått med etablering av gjeldsordning. Mange synes det er vanskelig å fortelle om det gjeldsproblemene man har kommet opp i. Ved å kontakte en advokat er du garantert taushetsplikt om det du måtte opplyse.

Vi kan bistå med å kartlegge dine økonomiske forhold og se hvilke muligheter du har til å komme til en gjeldsordning med dine kreditorer. En utenrettslig gjeldsordning kan gå ut på mange forskjellige løsninger og vi kan etter å ha drøftet saken med deg, sende kreditorene et forslag og prøve å forhandle frem en løsning. Noen ganger vil dette være å lage en ”køordning” for betaling av kravene, mens det andre ganger kan være snakk om å få til en delvis nedbetaling av gjelden, eller en tidsbestemt betalingsutsettelse.


Gjeldsordning

Såfremt det ikke er mulig å komme frem til en ordning, kan vi sende over saken til namsfogden med søknad om gjeldsordning. Den bistand som er gitt, vil da fylle vilkåret i gjeldsordningsloven om at du har gjort det du etter evne kan for å komme til en ordning før du sender søknad til namsfogden.

Nøkkelord; Gjeldsordning, gjeldsordningsrett, advokater, Oslo

Skriv ut
 
 
 
 
 
Advokatfirmaet Haugland & CO ANS Advokatfirmaet Haugland & CO ANS firmapost@hauglandco.no Søk Sidekart