Tel: 24 14 45 50
 
 
 

Priser

Våre priser vil variere med oppdragets art fra timesatsen for fri rettshjelp som for tiden ( 2016) er kr 995,- + mva, inntil kr 2.000,- + mva, prisen vil variere med oppdragets art og vanskelighetsgrad.I enkelte saker vil prisen variere med oppnådd resultat. Innledende kontakt vil ikke bli fakturert dersom det ikke inngås avtale om et oppdrag. I noen tilfelle kan det avtales fast pris. Det gis en skriftlig oppdragsbekreftelse i hver enkelt sak, hvor oppdragets innhold defineres, samt timepris og betalingsvilkår spesifiseres.Ved megleroppdrag slik de er beskrevet på våre sider vil prisen ikke være basert på medgått tid, men knytte seg til verdien av eiendommen. Inneståelser i oppdrag med kjøpesum inntil kr. 5.000.000,- vil være kr. 17.000,- + mva. For eiendommer med avtalt pris mellom kr. 5.000.000,- og 10.000.000,- vil prisen være kr. 19.000,- + mva. For eiendommer med pris over 10.000.000,- avtales pris særskilt.I tillegg de oppgitt priser vil det påløpe kr. 500,- + mva for hvert dokument som tinglyses samt tinglysningsgebyr til det offentlige.
Skriv ut
 
 
 
 
 
Advokatfirmaet Haugland & CO ANS Advokatfirmaet Haugland & CO ANS firmapost@hauglandco.no Søk Sidekart